Manolo Belda

El Fillferro es el resultat de combinar la meua terra, Novelda, amb els dos coses que més m'apassionen: la Història i la comunicació.

Estic convençut de que el coneiximent és una de les fonts de satisfacció més grans que ens dona la vida. Conèixer qué són les coses que tenim al voltant, saber cóm han arrivat ahí i entendre cóm funcionen, em produix un goig que mai he trobat en altre lloc. Conèixer l'història de les coses es una de les meues passions.

Crec que tot lo que som és comunicació. La vida és comunicació; comunicació entre els esser vius i entre ells i el seu entorn. Qué són els gens sinó les instruccions precises per a que cada cél.lula sàpia el que ha de fer? No son les forçes de l'univers els comunicadores de informació que li diuen a cada partícula subatómica cóm ha de moure-se?

Aixó només pretén El Filferro: comunicar coneiximent per a produïr satisfacció.

Contacte

Lógicament, qualsevol coneiximent que vullgues comunicar-me será benvingut

LA HISTORIA CONTADA NOTICIA A NOTICIA

   ÚLTIMA MODIFICACIÓN

          24 ENERO 2021

OTOÑO 1229